[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CTRL-ALT-DEL - ta bort rebootmappningenOn Mon, 12 Aug 2002, Elias Norström (Lunchinfo.com) wrote:

> Hur tar man bort funktionen att när man "råkar" trycka på CTRL-ALT-DEL
> så startar servern om?

Redigera filen /etc/inittab och kommentera följande rader:

# What to do when CTRL-ALT-DEL is pressed.
ca:12345:ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t1 -a -r now

-- 
Fredrik Jonson
pt97fjo@student.bth.seReply to: