[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Läsa fil -> köra program.On Tue, 23 Jul 2002, David Röhr wrote:

> > Jag har en fil som heter ~/.signature.
> > 
> > När jag skriver ett mail i Pine och skickar det, klipps innehållet i 
> > filen ~/.signature in i slutet av mitt mail.
> > 
> > Jag vill att denna fil inte ska vara statisk. Jag vill att filen ska vara 
> > ett perl-script som exekveras när någon försöker läsa filen. När 
> > exekveringen är klar ska outputen från scriptet skickas som om det vore 
> > filens innehåll. Pine ska med andra ord tro att allt är som vanligt.
> > 
> > Finns det något sätt att göra detta på?
> 
> signature-file = varldensballastesig.sh| 
> 
> Står för övrigt i FAQ'en för pine.

Ojojoj, vad tid jag hade sparat om jag hade utgått ifrån att det redan 
fanns en färdig funktion för detta :|. Jag läste som du sade i FAQ:n och 
lyckades få det att funka som jag ville. Tack :).

Du får förresten äran att få mail nummer 0 ;).

> > Jag skulle även ha nytta av denna möjlighet i andra sammanhang, exv skapa 
> > filen ~/kärleksbrev.txt som skickar mig ett mail varje gång någon öppnar 
> > filen för läsning. Då får jag på ett indirekt sätt reda på att någon har 
> > hackat root på min burk.
> 
> Det lät som en riktigt onödig workaround. Vem skulle hacka root och läsa
> kärleksbrev? (: Då finns det alldeles för många filer man skulle behöva
> säkra och sedan skicka mail när de öppnas för läsning.

..men håll med om att det vore en cool workaround? ;).

-- 
Regards,

Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?0


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: