[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: procmail och MaildirOn Mon, Jul 22, 2002 at 05:38:09PM +0200, Johan Björklund wrote:
> Hejsan,
> 
> har funderingar på att byta från mbox- till Maildirformat på min
> mailserver, och håller på att slita mitt hår när det gäller procmail.

Hoppsan, hittade felet ... så nu behöver jag inte slita mitt hår,

felet är att jag har påbörjat varje regel i .procmailrc med ':0:', och
skall därmed skapa en lock-fil, men eftersom Maildir inte behöver
använda fillåsning, skapas den aldrig ... Procmail väntar och väntar på
något som inte kommer att ske ...

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| Stinginess with privileges is kindness in disguise.
| -- Guide to VAX/VMS Security, Sep. 1984
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -

Attachment: pgpQRWKEK3ka9.pgp
Description: PGP signature


Reply to: