[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: X som suger CPU.. Mycket..On Sun, Jul 14, 2002 at 04:40:13PM +0200, Michael Dalvald wrote:
> Hej!
> 
> Min X är slö. Eller rättare sagt, drar mycket CPU ibland. Typexemplet är 
> 'chromium' där X konstant ligger >90% CPU. (Och spelet är ospelbart slött)
> Men även när jag försöker köra lite spel med UAE så ligger X på >50% CPU. 
> (Och spelen är långsamma)
> Har en Duron 800MHz och 512Mb RAM. Kör Debian sid (unstable) och vanliga 
> standardpaket.

Det kanske är grafikdrivrutiner som är slöa. Prova med 8 bitars
grafikdjup istället och se om det blir snabbare...

"Depth 8" eller nått i /etc/X11/XF86Config-4 kanske...

/Thomas


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: