[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: DIVX kodade filer i Debian?On Wednesday 10 July 2002 09.31, Emil Hägerlund wrote:

> är det någon som kan titta på Divx kodade filer i Debian? Kan man få det
> att fungera, eller är man fortfarande hänvisad till Bill Gates
> operativsystem?!
>
> Om det går, hur gör jag i så fall?
>
> /Emil

Hej!!!

Du kan prova och kika på www.divx.com/divx/linux där hittar du divx codec.  
De ska ha en spelare också, men annars fungerar xine också.

andreas


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: