[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

DIVX kodade filer i Debian?Hej,

är det någon som kan titta på Divx kodade filer i Debian? Kan man få det att fungera, eller är man fortfarande hänvisad till Bill Gates operativsystem?!

Om det går, hur gör jag i så fall?

/Emil
-- 
Get your free email from www.linuxmail.org 


Powered by Outblaze


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: