[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: En säkerligen väldigt dum fråga...* Fredrik Persson <frepe360@student.liu.se> [020704 12:15]:
> Det häringa "key-signing" och att man ska träffas
> för att byta nycklar, vad är det? Varför är det bra
> osv...?
> 
> /Den för tillfället helt nollställde Fredrik

Inga problem men i korta drag (långa drag[0][1]) så handlar det om att Debian utvecklare
sällan träffar varandra öga mot öga och då måste man kunna lita på att
den person som har laddat upp ett program skrivit detta mail osv är
den han påstår att han är. "The Web of Trust[2]"  Dvs att signerar du
någons nyckel så ger du en försäkran om att du har förstahandsinformation 
om nyckelägarens identitet och att du går i god för det.

[0] http://www.rubin.ch/pgp/weboftrust.en.html
[1] http://www.debian.org/devel/join/nm-step2
[2] http://www.chaosreigns.com/code/sig2dot/debian.html

Hoppas du blev lite klokare nu. :)

-- 
 .''`. Fredrik Steen, stone@debian.org
: :' : 2CD6 C838 BE77 795F 5EF1  3E5B DA91 EE7B A58E 164
`. `'  http://www.stone.nu/
  `--  http://www.debian.org/

Attachment: pgpKpQHc6MrpY.pgp
Description: PGP signature


Reply to: