[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

En säkerligen väldigt dum fråga...Det häringa "key-signing" och att man ska träffas
för att byta nycklar, vad är det? Varför är det bra
osv...?

/Den för tillfället helt nollställde Fredrik-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: