[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med Telia ADSL i 2.2 och 3.0Daniel wrote:

I ca 5 - 6 minuter. Efter det, kopplas jag ner. OBS! Det är inte så att jag helt tappar kontakten med Telia, t.ex att jag måste gå tillbaka till login1.telia.com och logga in igen! Ingen annan sida på www fungerar då, och den enda jag kan gå till är just denna på Telia som säger, ordagrant översatt: "Systemets IP -adress är inte längre valid."
Jag har fått detta meddelande en enda gång under den månad jag kört Telia ADSL och den gången hade Telia bekymmer. ifconfig den gången såg snyggt ut, jag hade en telia-adress på ena kortet och min egen adress på det andra. Jag gjorde ifconfig eth1 down/up och sedan körde jag pump. Allt har fungerat sedan dess. Jag fick dessutom samma adress på kortet igen så det var en märklig historia.


Kan någon kanske berätta vad detta är, och vilken lösning som eventuellt finns tillgänglig?
Jag kan bara spekulera, men min uppfattning är att Telia har bekymmer eller möjligtvis, men förmodligen inte att dhcp inte förnyar lånet som det skall.
Om du kör ipchains så måste du ha:
-A input -j ACCEPT -i eth1 -s 0/0 67 -d 0/0 68 -p udp

(Det går säkert att tajta till raden för den paranoide men konceptet är rätt)

Hälsningar

Martin Berg


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: