[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med Telia ADSL i 2.2 och 3.0On Sat, Jun 08, 2002 at 07:16:03PM +0200, Daniel wrote:
> Det gör jag, allt funkar normalt, jag är uppkoppla, och kan surfa. I ca 5 - 6 
> minuter. Efter det, kopplas jag ner. OBS! Det är inte så att jag helt tappar 
> kontakten med Telia, t.ex att jag måste gå tillbaka till login1.telia.com och 
> logga in igen! Ingen annan sida på www fungerar då, och den enda jag kan gå 
> till är just denna på Telia som säger, ordagrant översatt: "Systemets IP 
> -adress är inte längre valid."

Det här låter ju onekligen som att dhcp-delen är trasig på något sätt. 

> Kan någon kanske berätta vad detta är, och vilken lösning som eventuellt finns 
> tillgänglig?

Jag har också Telia ADSL, och det funkar alldeles utmärkt. Kör
woody-versionen av pump med följande config:

/etc/pump.conf:
domainsearch "lindahl.telia.com telia.com"

device eth1 {
    nodns
}

/etc/network/interfaces:
[...]
iface eth1 inet dhcp
    up /root/telia_adsl start
    down /root/telia_adsl stop

Där telia_adsl är ett script liknande det som postats tidigare här på listan.

Mitt tips är att lusläsa loggar och kolla att du verkligen har en
dhcp-process igång när du är uppkopplad.

-- 
Anders Lindahl
http://k76.ryd.student.liu.se/~lindahl/


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: