[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] epost -> SMS LÖSTEfter lite googlande hittade jag den här sidan som beskriver precis
vad jag ville ha

http://www.csd.uu.se/~bjwi7937/sms.shtml

Skicka direkt från vilket epostprogram som helst. Man får stå ut med
en reklamrad i SMSet.

-- 
Alex Polite


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: