[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get install --> proxyfelPeter Holm:

> Jag försöker installera jed med: apt-get install jed
> Men det är nån proxyinställning som jag inte hittar.

Kan du återge exakt vilket felmeddelande det är du får från apt-get?

Proxyfel; använder du dig av en http-proxy för anslutning utåt? Är
miljövariabeln http_proxy satt till lämplig http-proxy (eller ej satt,
om du inte använder någon)?

Har datorn kontakt med nätet i övrigt?

-- 
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: