[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Någon som har lyckats att få ïgång mod_ssl under Apache?Har försökt tills faaan avlöser mig.

Men iiinte då. :(


Har kommit så pass långt att jag kan få det att funka . Men det går inte
och köra båda portarna samtidigt. Antingen blire port 443 eller port 80.
:(


All form av hjälp uppskatats. Gärna en fixad o fiin httpd.conf skulle
vara fiin. :)

Mvh

/Thomas


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: