[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: sid installation...jag kör med "nyaste" bootbara sid cd'n (tankad från acc.umu.se,tror jag) och
sen instalerar jag via nätet "ftp.se.debian.org" och samma fast .de.


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: peter@perkele.intern.softwolves.pp.se
[mailto:peter@perkele.intern.softwolves.pp.se]För Peter Karlsson
Skickat: den 12 maj 2002 12:07
Till: Svenska Debianlistan
Ämne: Re: sid installation...


Lasse:

> Jag har stött på problem med att /var/lib/dpkg/availabe tolkas fel
> Har någon haft liknande problem?

Vad använder du för installationssystem? Om du använder
installationssystemet för Potato kan jag mycket väl tro att det kan ha
problem, men om du använder Woodys installationssystem så borde det
fungera bra. Dpkg och Apt har uppdaterats en hel del mellan de
utgåvorna.

--
\\//
Peter - I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org
-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: