[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ftp.sunet.se (Re: Problem med ftp.se.debian.org)Det finns en mirror på ftp://kalle.csb.ki.se,
jag har satt user limiten till 10 samtidiga ftp-användare.
Den är egentligen till för internt bruk, men har ni problem med

 ftp.se.debian.org, ftp.sunet.se, ftp.du.se eller mirror.pudas.net

som omnämns i http://www.debian.org/misc/README.mirrors
kan ni ju prova.

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      010 270 26 67      Datorer/Utrustning
Sweden                      Linux/Unix konsulting
-------------------------------------------------------------------------
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: