[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BrandväggJag skrev så flottigt:

>Lando:
>
>>Jag har kört med pmfirewall I ett bra tag nu på min potatao 2.2.19
>>maskin (ipchains) & det har fungerat fint. Är dock inte 100:a på att den
>>stödjer Iptables men kolla gärna på www.pointman.org
>
>Är inte kernel 2.4 lika med iptables[1] medans kernel 2.2 är
>lika med ipchains?
>
>Jag kör också ipchains med pmfirewall. Funkar kanon.
>
>
>[1] Jo, ipchains går även med 2.4.

Suck! Nu hade jag alldeles för bråttom. Glöm detta inlägg.

/jonas, skäms.-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: