[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: BrandväggLando:

>Jag har kört med pmfirewall I ett bra tag nu på min potatao 2.2.19
>maskin (ipchains) & det har fungerat fint. Är dock inte 100:a på att den
>stödjer Iptables men kolla gärna på www.pointman.org

Är inte kernel 2.4 lika med iptables[1] medans kernel 2.2 är
lika med ipchains?

Jag kör också ipchains med pmfirewall. Funkar kanon.


[1] Jo, ipchains går även med 2.4.

/jonas-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: