[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

det nån som har telia adsl?menar så jag vet vag jag ska leta efter i kerneln

..... jag har dysolexsi

> > jag har bestelt telia adsl med netwrks kort det e så jag vill vara bered
i
> > förväg jag undrar om nån har derar netversk kort jag vet det kanje e nya
> > kort men kan ju testa kan gu sega mig all info jag behöver veta för att
> > installera den jag kör debian
>
> Eh, va?
>
>
> /d
>
> --
>  "Bender, we didn't mind your drinking or your cleptomania or your
> pornography ring." -Leela
>  "In fact, that's why we love you." -Zoidberg
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.orgReply to: