[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ALSA-problem!# cat /proc/asound/sndstat
Sound Driver:3.8.1a-980706 (ALSA v0.9.0beta10 emulation code) Kernel:
Linux kosmek 2.4.17 #1 Sun Mar 10 14:42:06 CET 2002 i686 Config options: 0

Installed drivers:
Type 10: ALSA emulation

Card config:
--- no soundcards ---

Audio devices: NOT ENABLED IN CONFIG

Synth devices: NOT ENABLED IN CONFIG

Midi devices: NOT ENABLED IN CONFIG

Timers:
7: system timer

Mixers: NOT ENABLED IN CONFIG

---

Inte fan funkar det som det ska heller... Är det nån som har en
fungerande /etc/modules.conf för trident-modulen? Jag vet inte om det är
tänkt att nåt av alsa .debs-en skall fixa detta, men det verkar inte göra
det. Detta är vad som gjorts:

Körde alsaconf (0.4.3b-4) som skrev /etc/alsa/modutils/0.5. Min
egenhändigt kompilerade alsa-modules hittade den (när jag gjorde apt-get
--reinstall) och kopierade den till /etc/alsa/modutils/0.9... Filerna
diffar inte heller.

Nån skrev nånstans att det fattas en länk mellan /etc/alsa/modutils/0.9
till /etc/modutils/alsa. Det har jag också gjort... Är det den kanske som
ska tala om alla alias?

Funderar också på om det kan ha nåt att göra med detta (kernelns .config
fil):

CONFIG_DEVFS_FS=y
# CONFIG_DEVFS_MOUNT is not set

Det står nån konstig not om nåt här ska ska vara på i alsa dokumentationen, någon
som fattat vad som menas?

Alla kommentarer varmt välkomna!

MAx

On Sun, 10 Mar 2002 00:30:09 +0100, André Dahlqvist wrote:

> On Sat, Mar 09, 2002 at 11:58:39PM +0100, Max Koszela wrote:
> 
>> 1.) Är ALSA-modulerna för trident motsvarande de i OSS, dvs. om de
>> stödjer sis 7018?
> 
> trident.c i alsa-driver-0.9.0beta12 innehåller följande:
> 
> MODULE_DEVICES("{{Trident,4DWave DX},"
>         "{Trident,4DWave NX},"
>         "{SiS,SI7018 PCI Audio},"
>         "{Best Union,Miss Melody 4DWave PCI}," "{HIS,4DWave
>         PCI},"
>         "{Warpspeed,ONSpeed 4DWave PCI},"
>         "{Aztech Systems,PCI 64-Q3D},"
>         "{Addonics,SV 750},"
>         "{CHIC,True Sound 4Dwave},"
>         "{Shark,Predator4D-PCI},"
>         "{Jaton,SonicWave 4D},"
>         "{Hoontech,SoundTrack Digital 4DWave NX}}");
> 
> Så det verkar som om det stöds.
> 
>> 2.) Vilken version ska man använda egentligen?
> 
> De gånger jag har lekt med ALSA så har jag kört 0.9.x-serien, vilken
> fungerade relativt bra.
> 
>> 3.) Krävs det att man inte har några OSS-moduler inkompilerade för att
>> alsa skall köras (dvs. måste jag kompilera bort stödet för
>> kernel-trident)?
> 
> Jo, kompilera endast in basstödet för ljud i kärnan, dvs:
> 
> <*> Sound card support

-- 
	/"\  
	\ / ASCII RIBBON CAMPAIGN
	 X  AGAINST HTML MAIL AND NEWS
	/ \ 
#--------------------------------------------#
| Max Koszela max.koszela.4377@student.uu.se |
| Uppsala, Sweden        UIN:31203338 |
#--------------------------------------------#Reply to: