[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ALSA-problem!On Sat, Mar 09, 2002 at 11:58:39PM +0100, Max Koszela wrote:

> 1.) Är ALSA-modulerna för trident motsvarande de i OSS, dvs. om de
> stödjer sis 7018?

trident.c i alsa-driver-0.9.0beta12 innehåller följande:

MODULE_DEVICES("{{Trident,4DWave DX},"
        "{Trident,4DWave NX},"
        "{SiS,SI7018 PCI Audio},"
        "{Best Union,Miss Melody 4DWave PCI},"
        "{HIS,4DWave PCI},"
        "{Warpspeed,ONSpeed 4DWave PCI},"
        "{Aztech Systems,PCI 64-Q3D},"
        "{Addonics,SV 750},"
        "{CHIC,True Sound 4Dwave},"
        "{Shark,Predator4D-PCI},"
        "{Jaton,SonicWave 4D},"
        "{Hoontech,SoundTrack Digital 4DWave NX}}");

Så det verkar som om det stöds.

> 2.) Vilken version ska man använda egentligen?

De gånger jag har lekt med ALSA så har jag kört 0.9.x-serien, vilken
fungerade relativt bra.

> 3.) Krävs det att man inte har några OSS-moduler inkompilerade för att
> alsa skall köras (dvs. måste jag kompilera bort stödet för
> kernel-trident)?

Jo, kompilera endast in basstödet för ljud i kärnan, dvs:

<*> Sound card support
-- 

André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>Reply to: