[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Opera (var: Re: Hurra nu fungerar SEB's internettjänst bra under Linux)On Fri, Mar 08, 2002 at 03:19:29PM +0100, peter karlsson wrote:
> > Ingen av dem verkar skrolla en rad upp/ned.
> 
> Det är det du har piltangenterna till.

Men de sitter rätt kasst till, speciellt på en laptop (men även på
vanliga tangentbord)

> > På hemsidan. Hittade ingen email addr
> 
> Om du går till http://www.opera.com/support/ finns länkar dit du behöver.

Tror det var där jag va. Skall inte säga säkert dock.
Jag fyllde i något mail formulär.

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgp8ztNicy8bd.pgp
Description: PGP signature


Reply to: