[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hurra nu fungerar SEB's internettjänst bra under LinuxFör mig fungerar Skandiabanken med Mozilla och Galen, men jag måste
kryssa för "gamla banken", annars blir det något fel med menyerna.

-- 
Mikael Hedin, MSc          +46 (0)980 79176
Swedish Institute of Space Physics +46 (0)8 344979 (home)
Box 812, S-981 28 KIRUNA, Sweden  +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26 30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: