[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med installation av Debian på en Dell 350On Wed, Mar 06, 2002 at 10:04:20AM +0100, John Wall wrote:
> Problemet som uppstår är:
> 
> MS-DOS rel. FAT12 [asd=1,lkajsd=0 osv osv ...]
> Kernel Panic .....
> 
> Jag har inga skumma raid kort eller något det är vanliga IDE diskar, det 
> är inget
> fel på diskarna för RedHat installationen går igång utan problem ....

FAT12 är väl DOS filsystemet som används på disketter.
Kanske en dålig diskett.

-- 
Hi! I`m a .signature virus! Copy me into your ~/.signature, please!Reply to: