[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med installation av Debian på en Dell 350Problemet som uppstår är:

MS-DOS rel. FAT12 [asd=1,lkajsd=0 osv osv ...]
Kernel Panic .....

Jag har inga skumma raid kort eller något det är vanliga IDE diskar, det är inget
fel på diskarna för RedHat installationen går igång utan problem ....

--
cat /etc/motd
**********************************
Mvh John Wall Sydkraft Bredband AB
**********************************
Reply to: