[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Sawfish hänger vid uppstartHej Anders,

Jag tror mig minnas att jag har haft liknande problem och i mitt fall så
var problemet att Esound daemon inte startades upp innan X startades.
Jag löste det hela genom att lägga till 'esd' i något start-up skript
(kan tyvärr inte komma ihåg vart).

Är du säker på att du kör Woody tillsammans med Ximian (Helix)? Från
mina egna erfarenheter av detta så är det inget jag rekomenderar. Ximian
stödjer officiellt endast Potato för tillfället.
De gånger jag har försökt att köra Woody tillsammans med Ximian så har
detta resulterat i att inkompatibla versioner av olika paket försöker
att installeras, vilket i slutändan har resulterat i att vissa paket
inte går att uppdatera eller installera och jag har fått ominstallera
Gnome.
Men, å andra sidan, om det funkar för dig....

Lycka till,
/petter

On Tue, 2002-01-29 at 01:24, Anders Eriksson wrote:
> Hej!
> 
> Jag har via potato och Helix Gnome gått upp till Woody och de gnome-paket
> som ingår där. Rätt struligt byte från Helix-paketen men det verkar
> fungera nu sånär på att Sawfish tar ungefär en minut att starta upp. När
> den väl är igång har jag inga problem men under uppstarten kan inga nya
> fönster öppnas.
> 
> Nån som sett nåt liknande eller har nån teori om varför den beter sig
> så? Jag _tror_ att jag slängt ut alla gamla helix-paket nu, men jag kanske
> inte gjorde purge på alla...
> 
> Mvh /Anders
> -- 
> http://hem.passagen.se/aen/index.html              +46 (0)8 733 31 46 
> anders@umunet.org  www.umunet.org -- because uucp is becoming extinct
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

Reply to: