[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Party-mejletOn Tue, Jan 29, 2002 at 08:05:06AM +1100, Mikael Claesson wrote:
> Tydligen ar det ett virus det dar:
> 
> http://www.wired.com/news/technology/0,1282,50071,00.html
> 
> Men det ar val ingen har som kor med MS-teknologi anda va? :-)

Jag tycker det var lite uppfinningsrikt att döpa filen till www.url.COM
för att dölja att det rör sig om en exekverbar fil :)

-- 
Peter Mathiasson          | GPG Fingerprint:
E-Mail: peter(at)mathiasson(dot)nu | A9A7 F8F6 9821 F415 B066
Web  : http://www.mathiasson.nu  | 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpDV1Jngdxnh.pgp
Description: PGP signature


Reply to: