[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SendmailkompileringOn Thu, 2002-01-10 at 12:08, André Dahlqvist wrote:
> /home/stoned/sendmail-8.12.1/obj.Linux.2.4.16-grsec-1.9.2.i686/libsmdb/libsmdb.a(smdb1.o):
> In function `smdb_db_open':
> smdb1.o(.text+0x69b): undefined reference to `dbopen'
> 
> dbopen lär ju anropas från libdb* biblioteken. Vilka versioner av libdb*
> har du installerat?

libdb1,2 & 3 har jag. Sen så kompilerade jag och installerade den
senaste versionen också för att fixa ett av felen...

/tomasz
Reply to: