[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SendmailkompileringTomasz Matuszczyk <tomaszm@home.se> wrote:

cc -O2 -I. -I../../sendmail   -I../../include  -I/usr/local/include
-I/usr/include/db1 -DSASL -DNEWDB -DNOT_SENDMAIL      -c -o vacation.o
vacation.c
cc -o vacation  -L/usr/local/lib/sasl vacation.o
/home/stoned/sendmail-8.12.1/obj.Linux.2.4.16-grsec-1.9.2.i686/libsmdb/libsmdb.a
/home/stoned/sendmail-8.12.1/obj.Linux.2.4.16-grsec-1.9.2.i686/libsmutil/libsmutil.a
/home/stoned/sendmail-8.12.1/obj.Linux.2.4.16-grsec-1.9.2.i686/libsm/libsm.a
-lresolv -lcrypt -lnsl -ldl  
/home/stoned/sendmail-8.12.1/obj.Linux.2.4.16-grsec-1.9.2.i686/libsmdb/libsmdb.a(smdb1.o):
In function `smdb_db_open':
smdb1.o(.text+0x69b): undefined reference to `dbopen'

dbopen lär ju anropas från libdb* biblioteken. Vilka versioner av libdb*
har du installerat?
-- 

André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>Reply to: