[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Knas med enlightenmentHej!

On Wed, Jan 02, 2002 at 01:37:52PM +0100, Johanna Moberg wrote:
> Har problem med enlightenment och jag ska försöka förklara så gott det går.
> 
> Efter en uppdatering av min debian så sket det sig fullständigt. =( Mina 
> themes visar inte ramarna runt fönstren. Jag har startat om enlightenment, 
> bytt tema, avinstallerat enlightenment och installerat det igen. Inget 
> hjälper. Ramarna är alldeles gråa. Bakggrundsbilderna visas också som de ska, 
> är alltså bara designen i ramarna runt fönstren som inte visas. Jag funderar 
> nu om det kan vara något lib som gått åt skogen men jag kan inte komma på 
> vilket =/ Någon som har haft detta problemet?

Jag utgår från att du kör unstable. Om detta inte är fallet så vet jag
inte på rak arm vad som kan vara fel.

Min gissning är att dina problem beror på den nya versionen av libpng.
Denna version (libpng3) är inte kompatibel med den äldre versionen
(libpng2) [1]. Enlightenment använder sig av libpng, men är länkad mot
libpng2, vilket betyder att om du har libpng3 installerat borde inte
enlightenment fungera som det ska. Det finns i princip tre saker du kan
göra:

 1. Avinstallera libpng3. Problemet är att det finns en hel del paket
   som beror på libpng3, och dessa måste då nedgraderas till versioner
   som är länkade mot libpng2.

 2. Vänta på en ny version av enlightenment som är länkad mot libpng3.

 3. Kompilera om enlightenment själv. Det bör inte va några problem att
   köra:
   apt-get build-dep enlightenment; apt-get -b source enlightenment

Jag hoppas att detta löser problemet.

-- 
 Karl Söderström
 ks@xanadunet.net	http://www.xanadunet.net
 ks@debian.org		http://www.debian.org

[1] http://se.debian.net/lists/debian-devel/2002/01/msg00014.htmlReply to: