[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /etc/environmentOn Fri, Oct 26, 2001 at 09:15:03PM +0200, mattias/spikboll wrote:
> bifogar här både /etc/environment och debug.txt från körningen som rekomenderades nedan.

Din & min locale-gen verkar inte göra riktigt samma saker.

Version på locales hos mig: 2.2.4-3

Ser ingenting nu direkt, men skickar med min strace-output så kan du
jämföra själv.

Kan meddela att "/usr/lib/locale/sv_SE/LC_IDENTIFICATION" finns på mitt
system även om den inte omnäms i min debug.txt. Det är väl inte så dumt
att du kört apt-localepurge någon gång?
--
/Martin
execve("/usr/sbin/locale-gen", ["/usr/sbin/locale-gen"], [/* 21 vars */]) = 0
uname({sys="Linux", node="lpha", ...}) = 0
brk(0)                 = 0x1200b0790
open("/etc/ld.so.preload", O_RDONLY)  = -1 ENOENT (No such file or directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=26402, ...}) = 0
mmap(NULL, 26402, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x2000001e000
close(3)                = 0
open("/lib/libreadline.so.4", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0&\220\1\0\0\0\0004\1"..., 1024) = 1024
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=257656, ...}) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x20000026000
mmap(NULL, 324912, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x20000030000
mprotect(0x20000068000, 95536, PROT_NONE) = 0
mmap(0x20000070000, 65536, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x30000) = 0x20000070000
close(3)                = 0
open("/lib/libhistory.so.4", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0&\220\1\0\0\0`%\0\0"..., 1024) = 1024
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=36104, ...}) = 0
mmap(NULL, 99952, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x20000080000
mprotect(0x20000088000, 67184, PROT_NONE) = 0
mmap(0x20000090000, 40960, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x20000090000
close(3)                = 0
open("/lib/libncurses.so.5", O_RDONLY) = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0&\220\1\0\0\0\200\32"..., 1024) = 1024
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=427096, ...}) = 0
mmap(NULL, 502960, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x2000009a000
mprotect(0x200000f4000, 134320, PROT_NONE) = 0
mmap(0x200000fa000, 98304, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x50000) = 0x200000fa000
mmap(0x20000112000, 11440, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x20000112000
close(3)                = 0
open("/lib/libdl.so.2.1", O_RDONLY)   = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0&\220\1\0\0\0\200,\0"..., 1024) = 1024
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=22159, ...}) = 0
mmap(NULL, 79024, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x20000116000
mprotect(0x2000011a000, 62640, PROT_NONE) = 0
mmap(0x20000126000, 16384, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0) = 0x20000126000
close(3)                = 0
open("/lib/libc.so.6.1", O_RDONLY)   = 3
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0&\220\1\0\0\0\340\260"..., 1024) = 1024
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1942386, ...}) = 0
mmap(NULL, 1675344, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0x2000012a000
mprotect(0x200002a0000, 143440, PROT_NONE) = 0
mmap(0x200002aa000, 81920, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED, 3, 0x170000) = 0x200002aa000
mmap(0x200002be000, 20560, PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x200002be000
close(3)                = 0
munmap(0x2000001e000, 26402)      = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
open("/dev/tty", O_RDWR|O_NONBLOCK)   = 3
close(3)                = 0
brk(0)                 = 0x1200b0790
brk(0x1200b07d0)            = 0x1200b07d0
brk(0x1200b2000)            = 0x1200b2000
getxuid()                = 0
getxgid(0)               = 0
getxuid()                = 0
getxgid(0)               = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200afd50)  = 0
gettimeofday({1004137835, 65794}, NULL) = 0
open("/etc/mtab", O_RDONLY)       = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=268, ...}) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2000001e000
read(3, "/dev/sda1 / ext2 rw,errors=remou"..., 8192) = 268
close(3)                = 0
munmap(0x2000001e000, 8192)       = 0
open("/proc/meminfo", O_RDONLY)     = 3
fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0444, st_size=0, ...}) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2000001e000
read(3, "    total:  used:  free:"..., 1024) = 319
close(3)                = 0
munmap(0x2000001e000, 8192)       = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {SIG_DFL}, {SIG_DFL}, 8, 0xffffffffffffffff) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {SIG_DFL}, {SIG_DFL}, 8, 0xffffffffffffffff) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL}, {SIG_DFL}, 8, 0xffffffffffffffff) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL}, {SIG_DFL}, 8, 0xffffffffffffffff) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_DFL}, {SIG_DFL}, 8, 0xffffffffffffffff) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_DFL}, {SIG_DFL}, 8, 0xffffffffffffffff) = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0600)  = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_IGN}, {SIG_DFL}, 8, 0xffffffffffffffff) = 0
gethostname("lpha", 255)        = 0
brk(0x1200b4000)            = 0x1200b4000
stat("/home/cosis", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=2048, ...}) = 0
stat(".", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=2048, ...}) = 0
getxpid()                = 6382
getxpid()                = 6382
stat(".", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=2048, ...}) = 0
stat("/sbin/sh", 0x1ffff070)      = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/bin/sh", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=644336, ...}) = 0
stat("/bin/sh", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=644336, ...}) = 0
getpgrp()                = 6381
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x120039840, [], 0}, {SIG_DFL}, 8, 0xffffffffffffffff) = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
open("/usr/sbin/locale-gen", O_RDONLY) = 3
ioctl(3, TCGETS, 0x11ffff4c0)      = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(3, 0, SEEK_CUR)          = 0
read(3, "#!/bin/sh\n\nLOCALEGEN=/etc/locale"..., 80) = 80
lseek(3, 0, SEEK_SET)          = 0
getrlimit(RLIMIT_NOFILE, {rlim_cur=1024, rlim_max=1024}) = 0
dup2(3, 255)              = 255
close(3)                = 0
fcntl(255, F_SETFD, FD_CLOEXEC)     = 0
fcntl(255, F_GETFL)           = 0 (flags O_RDONLY)
fstat(255, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=579, ...}) = 0
lseek(255, 0, SEEK_CUR)         = 0
brk(0x1200b6000)            = 0x1200b6000
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
read(255, "#!/bin/sh\n\nLOCALEGEN=/etc/locale"..., 579) = 579
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200af9d8)  = 0
stat("/etc/locale.gen", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=299, ...}) = 0
stat("/etc/locale.gen", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=299, ...}) = 0
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
umask(022)               = 02
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 1), ...}) = 0
mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0x2000001e000
write(1, "Generating locales...\n", 22) = 22
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
brk(0x1200b8000)            = 0x1200b8000
open("/etc/locale.gen", O_RDONLY)    = 3
fcntl(0, F_GETFD)            = 0
fcntl(0, F_DUPFD, 10)          = 10
fcntl(0, F_GETFD)            = 0
fcntl(10, F_SETFD, FD_CLOEXEC)     = 0
dup2(3, 0)               = 0
close(3)                = 0
ioctl(0, TCGETS, 0x11ffff050)      = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(0, 0, SEEK_CUR)          = 0
read(0, "# This file lists locales that y"..., 128) = 128
lseek(0, -53, SEEK_CUR)         = 75
ioctl(0, TCGETS, 0x11ffff050)      = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(0, 0, SEEK_CUR)          = 75
read(0, "# of valid supported locales at "..., 128) = 128
lseek(0, -53, SEEK_CUR)         = 150
ioctl(0, TCGETS, 0x11ffff050)      = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(0, 0, SEEK_CUR)          = 150
read(0, "# combinations are possible, but"..., 128) = 128
lseek(0, -57, SEEK_CUR)         = 221
ioctl(0, TCGETS, 0x11ffff050)      = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(0, 0, SEEK_CUR)          = 221
read(0, "# this file, you need to rerun l"..., 128) = 78
lseek(0, -35, SEEK_CUR)         = 264
ioctl(0, TCGETS, 0x11ffff050)      = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(0, 0, SEEK_CUR)          = 264
read(0, "\nen_US ISO-8859-1\nsv_SE ISO-8859"..., 128) = 35
lseek(0, -34, SEEK_CUR)         = 265
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200af9d8)  = 0
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 0
ioctl(0, TCGETS, 0x11ffff050)      = -1 ENOTTY (Inappropriate ioctl for device)
lseek(0, 0, SEEK_CUR)          = 265
read(0, "en_US ISO-8859-1\nsv_SE ISO-8859-"..., 128) = 34
lseek(0, -17, SEEK_CUR)         = 282
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200af9d8)  = 0
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 0
pipe([0, 0])              = 3
osf_sigprocmask(0x1, 0x80002, 0x11fffe430) = 0
lseek(255, -28, SEEK_CUR)        = 551
fork()                 = 6383
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524290
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x120039840, [], 0}, {0x120039840, [HUP], 0}, 8, 0xffffffffffffffff) = 0
close(4)                = 0
read(3, "en_US\n", 128)         = 6
read(3, "", 128)            = 0
--- SIGCHLD (Child exited) ---
wait4(-1, [WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0], WNOHANG, NULL) = 6383
wait4(-1, 0x11fffe0d0, WNOHANG, NULL)  = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn()               = ? (mask now [])
SYS_0(0x3, 0x11fffe410, 0x80, 0, 0x20000180400) = 48
SYS_0(0x1, 0x80000, 0x11fffe430, 0, 0x20000180400) = -1 ERRNO_352 (errno 352)
SYS_0(0x2, 0x11fffe110, 0x11fffe1a0, 0, 0x20000180400) = 48
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL}, {0x120038080, [], 0}, 8, 0x20000180400) = 0
write(1, " en_US", 7)         = 7
write(1, ".ISO-8859-1", 11)       = 11
pipe([0, 0])              = 3
osf_sigprocmask(0x1, 0x80002, 0x11fffe940) = 0
fork()                 = 6386
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524290
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x120039840, [], 0}, {0x120039840, [], 0}, 8, 0x20000180400) = 0
close(4)                = 0
read(3, "\n", 128)           = 1
read(3, "", 128)            = 0
--- SIGCHLD (Child exited) ---
wait4(-1, [WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0], WNOHANG, NULL) = 6386
wait4(-1, 0x11fffe5d0, WNOHANG, NULL)  = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn()               = ? (mask now [])
SYS_0(0x3, 0x1200b6d5f, 0x1, 0, 0x20000180400) = 48
SYS_0(0x1, 0x80000, 0x11fffe940, 0, 0x20000180400) = -1 ERRNO_352 (errno 352)
SYS_0(0x2, 0x11fffe620, 0x11fffe6b0, 0, 0x20000180400) = 48
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL}, {0x120038080, [], 0}, 8, 0x20000180400) = 0
write(1, "...", 3)           = 3
pipe([0, 0])              = 3
osf_sigprocmask(0x1, 0x80002, 0x11fffea00) = 0
fork()                 = 6389
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524290
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x120039840, [], 0}, {0x120039840, [], 0}, 8, 0x20000180400) = 0
close(4)                = 0
read(3, "en_US\n", 128)         = 6
read(3, "", 128)            = 0
--- SIGCHLD (Child exited) ---
wait4(-1, [WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0], WNOHANG, NULL) = 6389
wait4(-1, 0x11fffe690, WNOHANG, NULL)  = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn()               = ? (mask now [])
SYS_0(0x3, 0x1200b6324, 0x1, 0, 0x20000180400) = 48
SYS_0(0x1, 0x80000, 0x11fffea00, 0, 0x20000180400) = -1 ERRNO_352 (errno 352)
SYS_0(0x2, 0x11fffe6e0, 0x11fffe770, 0, 0x20000180400) = 48
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL}, {0x120038080, [], 0}, 8, 0x20000180400) = 0
stat(".", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=2048, ...}) = 0
stat("/sbin/localedef", 0x1fffec00)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/bin/localedef", 0x1fffec00)   = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/usr/sbin/localedef", 0x1fffec00) = -1 ENOENT (No such file or directory)
stat("/usr/bin/localedef", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=368993, ...}) = 0
stat("/usr/bin/localedef", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=368993, ...}) = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0x80002, 0x11fffefd0) = 0
fork()                 = 6392
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524290
osf_sigprocmask(0x1, 0x80000, 0x11ffff210) = 0
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524288
osf_sigprocmask(0x1, 0x80000, 0x11ffff210) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {0x120038080, [], 0}, {SIG_DFL}, 8, 0x20000180400) = 0
wait4(-1, [WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0], 0, NULL) = 6392
osf_sigprocmask(0x1, 0x280000, 0x11ffff0c0) = 524288
osf_sigprocmask(0x3, 0x80000, 0)    = 2621440
osf_sigprocmask(0x1, 0x80000, 0x11ffff0c0) = 524288
osf_sigprocmask(0x3, 0x80000, 0)    = 524288
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524288
--- SIGCHLD (Child exited) ---
wait4(-1, 0x11fffee70, WNOHANG, NULL)  = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn()               = ? (mask now [])
SYS_0(0x2, 0x11fffeed0, 0x11fffef60, 0, 0x20000180400) = -1 EINTR (Interrupted system call)
close(1)                = 54
SYS_25(0, 0x402c7413, 0x11ffff050, 0x1, 0x1200b6a80) = -1 ENODEV (No such device)
SYS_282(0, 0, 0x1, 0, 0x1200b6a80)   = 3
brk(0)                 = 0x30
SYS_0(0x1, 0x80000, 0x11ffff5b0, 0, 0x1200b6a80) = 48
osf_sigprocmask(0x1, 0x80000, 0x11ffff5b0) = 0
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524288
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200af9d8)  = 0
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 0
pipe([0, 0])              = 3
osf_sigprocmask(0x1, 0x80002, 0x11fffe430) = 0
fork()                 = 6408
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524290
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x120039840, [], 0}, {0x120039840, [HUP], 0}, 8, 0x1200b6a80) = 0
close(4)                = 0
read(3, "sv_SE\n", 128)         = 6
read(3, "", 128)            = 0
--- SIGCHLD (Child exited) ---
wait4(-1, [WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0], WNOHANG, NULL) = 6408
wait4(-1, 0x11fffe0d0, WNOHANG, NULL)  = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn()               = ? (mask now [])
SYS_0(0x3, 0x11fffe410, 0x80, 0, 0x20000180400) = 48
SYS_0(0x1, 0x80000, 0x11fffe430, 0, 0x20000180400) = -1 ERRNO_352 (errno 352)
SYS_0(0x2, 0x11fffe110, 0x11fffe1a0, 0, 0x20000180400) = 48
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL}, {0x120038080, [], 0}, 8, 0x20000180400) = 0
write(1, " sv_SE", 7)         = 7
write(1, ".ISO-8859-1", 11)       = 11
pipe([0, 0])              = 3
osf_sigprocmask(0x1, 0x80002, 0x11fffe940) = 0
fork()                 = 6411
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524290
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x120039840, [], 0}, {0x120039840, [], 0}, 8, 0x20000180400) = 0
close(4)                = 0
read(3, "\n", 128)           = 1
read(3, "", 128)            = 0
--- SIGCHLD (Child exited) ---
wait4(-1, [WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0], WNOHANG, NULL) = 6411
wait4(-1, 0x11fffe5d0, WNOHANG, NULL)  = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn()               = ? (mask now [])
SYS_0(0x3, 0x1200b658f, 0x1, 0, 0x20000180400) = 48
SYS_0(0x1, 0x80000, 0x11fffe940, 0, 0x20000180400) = -1 ERRNO_352 (errno 352)
SYS_0(0x2, 0x11fffe620, 0x11fffe6b0, 0, 0x20000180400) = 48
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL}, {0x120038080, [], 0}, 8, 0x20000180400) = 0
write(1, "...", 3)           = 3
pipe([0, 0])              = 3
osf_sigprocmask(0x1, 0x80002, 0x11fffea00) = 0
fork()                 = 6414
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524290
rt_sigaction(SIGCHLD, {0x120039840, [], 0}, {0x120039840, [], 0}, 8, 0x20000180400) = 0
close(4)                = 0
read(3, "sv_SE\n", 128)         = 6
read(3, "", 128)            = 0
--- SIGCHLD (Child exited) ---
wait4(-1, [WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0], WNOHANG, NULL) = 6414
wait4(-1, 0x11fffe690, WNOHANG, NULL)  = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn()               = ? (mask now [])
SYS_0(0x3, 0x1200b62b4, 0x1, 0, 0x20000180400) = 48
SYS_0(0x1, 0x80000, 0x11fffea00, 0, 0x20000180400) = -1 ERRNO_352 (errno 352)
SYS_0(0x2, 0x11fffe6e0, 0x11fffe770, 0, 0x20000180400) = 48
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL}, {0x120038080, [], 0}, 8, 0x20000180400) = 0
stat("/usr/bin/localedef", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=368993, ...}) = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0x80002, 0x11fffefd0) = 0
fork()                 = 6417
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524290
osf_sigprocmask(0x1, 0x80000, 0x11ffff210) = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0x80000, 0x11ffff0d0) = 524288
osf_sigprocmask(0x3, 0x80000, 0)    = 524288
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524288
osf_sigprocmask(0x1, 0x80000, 0x11ffff210) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {0x120038080, [], 0}, {SIG_DFL}, 8, 0x20000180400) = 0
wait4(-1, [WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0], 0, NULL) = 6417
osf_sigprocmask(0x1, 0x280000, 0x11ffff0c0) = 524288
osf_sigprocmask(0x3, 0x80000, 0)    = 2621440
osf_sigprocmask(0x1, 0x80000, 0x11ffff0c0) = 524288
osf_sigprocmask(0x3, 0x80000, 0)    = 524288
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524288
--- SIGCHLD (Child exited) ---
wait4(-1, 0x11fffee70, WNOHANG, NULL)  = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn()               = ? (mask now [])
SYS_0(0x2, 0x11fffeed0, 0x11fffef60, 0, 0x20000180400) = -1 EINTR (Interrupted system call)
close(1)                = 54
SYS_25(0, 0x402c7413, 0x11ffff050, 0x1, 0x1200b69f0) = -1 ENODEV (No such device)
SYS_299(0, 0, 0x1, 0, 0x1200b69f0)   = 3
SYS_0(0, 0x1200afbc4, 0x80, 0, 0x1200b69f0) = 48
SYS_0(0x1, 0x80000, 0x11ffff5b0, 0, 0x1200b69f0) = 48
osf_sigprocmask(0x1, 0x80000, 0x11ffff5b0) = 0
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524288
dup2(10, 0)               = 0
fcntl(10, F_GETFD)           = 0x1 (flags FD_CLOEXEC)
close(10)                = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0x280000, 0x11fffe7a0) = 0
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 2621440
osf_sigprocmask(0x1, 0x80000, 0x11fffe7a0) = 0
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524288
read(255, "echo \"Generation complete.\"\n", 579) = 28
write(1, "Generation complete.\n", 21) = 21
osf_sigprocmask(0x1, 0, 0x1200b0580)  = 0
osf_sigprocmask(0x1, 0x280000, 0x11fffe7a0) = 0
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 2621440
osf_sigprocmask(0x1, 0x80000, 0x11fffe7a0) = 0
osf_sigprocmask(0x3, 0, 0)       = 524288
read(255, "", 579)           = 0
munmap(0x2000001e000, 8192)       = 0
exit(0)                 = ?

Reply to: