[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OWN YOUR OWN SPORTSBOOK AND CASINO!Magnus Ekdahl <maguno@ludd.luth.se> wrote:

> Arghhh!!!
> 
> Vilka utsikter finns det att konvertera denna lista till en moderad ?

Istället för att moderera denna lista föreslår jag att du trycker på 'd'
tangenten eller motsvarande i din mailklient.

Hur ofta har du sett spam på *denna* lista?
-- 

André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>Reply to: