[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Slött nfs.Hejsan!

Jag har problem med en nfs-mountning. Det går väldigt slött att läsa
från den. Handlar om kanske 200kbyte per sekund på ett 100mbit nät. Det
är mountat med rsize=8192,wsize=8192. Jag har testat med kernel 2.4.10
och 2.4.7. Stödet för nfs har jag som moduler. Det verkar gå
normalsnabbt att skriva. Det spelar ingen roll vilken server jag mountar
från. Andra personer på samma nät med liknande system har normal
prestanda.

mvh
David Westlund

Attachment: pgpMnEukkcggW.pgp
Description: PGP signature


Reply to: