[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: stavningskontrollmicce@auric:~$ madison iswedish
 iswedish |   1.3-2 |    stable | all
 iswedish |   1.4.1 |    testing | alpha, arm, hppa, i386, ia64, m68k, powerpc, sparc
 iswedish |   1.4.1 |   unstable | alpha, arm, hppa, hurd-i386, i386, ia64, m68k, mips, mipsel, powerpc, s390, sh, sparc
micce@auric:~$ 

Version 1.3-2 är Görans gamla. 1.4.1 är mitt paket med Görans
ordlista, d.v.s. nu finns bara den listan som har information om vilka
ord som kan skrivas ihop. Inget av dessa paket borde ge förslag på
särskrivningar. Om det gör det, så skriv en bug-rapport, eller till
iswedish@packages.debian.org.

-- 
Mikael Hedin, MSc          +46 (0)980 79176
Swedish Institute of Space Physics +46 (0)8 344979 (home)
Box 812, S-981 28 KIRUNA, Sweden  +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26 30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: