[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: stavningskontrollDet beror på vilken ordlista du använder. Jag har f.n. hand om
debianpaketen, sedan i år, och de är inte riktigt samma som sslug:s
paket. Har tänkt ta och fixa det ordentligt innan woody släpps, så
jag ser gärna kommentarer. 

Den stora skillnaden på debians lista jämfört med den från sslug (som
är den mest "officiella" annars), är att Göran Andersson har gjort ett
smart system men ordlistorna så att den godkänner sammanslagningar av
ord som går att skriva ihop. Om man kör ispell -C får alla ord
skrivas ihop ochdetblirjuintebra. Det finns någor debian-paket
baserat på sslug-listan, men de flesta är från Görans lista. 

Komm med kommentarer och få till en riktigt bra användbar ordlista!

/Micce@debian.org (eller ispell@packages.debian.org om det gäller
paketet ifråga)

-- 
Mikael Hedin, MSc          +46 (0)980 79176
Swedish Institute of Space Physics +46 (0)8 344979 (home)
Box 812, S-981 28 KIRUNA, Sweden  +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26 30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: