[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

floppix och svenskttangentbordHej, jag är ny med Linux och för att bekanta mig med systemet kör jag Floppix(debian på två disketter).
Jag undrar hur man gör för att få svenskttangentbord.
Det kanske inte är möjligt?
www.floppix.com
//erik.xReply to: