[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD-BRÄNNING.On Mon, Sep 10, 2001 at 09:53:23PM +0200, Anders Holmberg wrote:
> Hej!
> Jag ger upp.
> Finns här någon som vet hur mkisofs fungerar?
> Manualen är ju urkass.
> Det var bland det sämsta och krångligaste jag läst.
> Finns det något bättre brännar program eller liknande?
> Jag vill kunna göra en iso-image som jag sen kan bränna.
> Vad rekomenderas?
> På min maskin finns cdrecord cdwrite och mkisofs och jag tror att cdroast
> finns men det är väl x och det vill jag inte använda.

Från CD-Writing HOWTO:

mkisofs -r -o cd_image private_collection/
cdrecord -scanbus # för att hitta 0,6,0 eller motsvarande...
cdrecord -v speed=2 dev=0,6,0 -data cd_image

Nu är min brännare trasig ;) men jag har för mig detta funkade finfint,
hoppas det hjälper

Martin

-- 
Martin Sjögren
 md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
 Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
 GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html

Attachment: pgp5N422LakvU.pgp
Description: PGP signature


Reply to: