[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD-BRÄNNING.Prova nåt i stil med

mkisofs -r -graft-points -o cd_image /Mail/=Mail /PICTURES/=PICTURES

skapar cd_image iso med biblioteken Mail och PICTURES  
bränn med tex. cdrecord -v speed=4 dev=1,1,0  -data  cd_image

OBS!!! helt otestat men kanske ger det en ide'

ps testa iso med 
mount -t iso9660 -o ro,loop=/dev/loop0 cd_image /cdrom

/Jocke

On mån, 10 sep 2001, Anders Holmberg wrote:

> Hej!
> Jag ger upp.
> Finns här någon som vet hur mkisofs fungerar?
> Manualen är ju urkass.
> Det var bland det sämsta och krångligaste jag läst.
> Finns det något bättre brännar program eller liknande?
> Jag vill kunna göra en iso-image som jag sen kan bränna.
> Vad rekomenderas?
> På min maskin finns cdrecord cdwrite och mkisofs och jag tror att cdroast
> finns men det är väl x och det vill jag inte använda.
> /Anders.
> 
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: