[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Telia ADSLHej Kaddik och tack för ditt svar.
Jag har testad det här men när jag försöker köra skriptet får jag *Permission 
denied* både som user och som root. Som user har jag dock både dialout och 
dip rättigheter.

MVH,
Helgi Örn

On Sunday 09 September 2001 00:43, Kaddik wrote:
> Det script jag använder och som dök upp här på lista för länge
> sedan... (våras..?)
> Det är bara att koppla upp adslmodemet med en crossover kabel, tala om att
> du använder dhcp på det aktuella interfacet och köra.
>
> /etc/network/interfaces:
> iface eth1 inet dhcp
>
> /etc/init.d/adsl_login: (eller vad du vill kalla det..)
> #!/bin/sh
> #
> #  /etc/init.d/adsl_login: start ADSL link.
> #  This script uses netcat
> HOST=10.0.0.6
> USERNAME=uxxxxxxxx
> PASSWORD=xxxxxxxx
> /usr/sbin/ipmasq
> case "$1" in
> #--------------------------------------------------------------------
>  start)
>     echo -n "Starting up ADSL link: Login"
>     CMD_INIT="GET /sd/init HTTP/1.0"
>     CMD_LOGIN="GET
> /sd/login?username=$USERNAME&password=$PASSWORD&submitForm=Logga in"
>     NC="/usr/bin/nc $HOST 80"
>
>     echo $CMD_INIT | $NC > /dev/null
>     echo $CMD_LOGIN | $NC > /dev/null
>     echo "..done"
>   ;;
> #--------------------------------------------------------------------
>  *)
>    echo "Usage: /etc/init.d/adsl_login {start|stop}"
>    exit 1
>   ;;
> #--------------------------------------------------------------------
> esac
> # end of script
>


-- 
First Law of Procrastination:
	Procrastination shortens the job and places the responsibility
for its termination on someone else (i.e., the authority who imposed
the deadline).Reply to: