[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Telia ADSLs_ 2001-09-09 klockan 00.43 skrev Kaddik:
> Det script jag använder och som dök upp här på lista för länge 
> sedan... (våras..?)
> Det är bara att koppla upp adslmodemet med en crossover kabel, tala om att du
> använder dhcp på det aktuella interfacet och köra.
> 
> /etc/network/interfaces:
> iface eth1 inet dhcp
> 
> /etc/init.d/adsl_login: (eller vad du vill kalla det..)
> #!/bin/sh
> #
> #  /etc/init.d/adsl_login: start ADSL link.
> #  This script uses netcat
> HOST=10.0.0.6
> USERNAME=uxxxxxxxx
> PASSWORD=xxxxxxxx
> /usr/sbin/ipmasq
> case "$1" in
> #--------------------------------------------------------------------
>  start)
>     echo -n "Starting up ADSL link: Login"
>     CMD_INIT="GET /sd/init HTTP/1.0"
>     CMD_LOGIN="GET 
> /sd/login?username=$USERNAME&password=$PASSWORD&submitForm=Logga in"
>     NC="/usr/bin/nc $HOST 80"
> 
>     echo $CMD_INIT | $NC > /dev/null
>     echo $CMD_LOGIN | $NC > /dev/null
>     echo "..done"
>   ;;
> #--------------------------------------------------------------------
>  *)
>    echo "Usage: /etc/init.d/adsl_login {start|stop}"
>    exit 1
>   ;;
> #--------------------------------------------------------------------
> esac
> # end of script

Jag känner igen det där skriptet, iaf delar av det :)

> 
> >Hej Debianer!
> >Jag har f?rg?ves f?rs?kt koppla upp mig p Telias ADSL bredband men fÂr inte
> >till det, kan nÂgon ge mig lite handledning?
> >Jag har f?rs?kt med pppoe hittills.
> >
> >MVH,
> >Helgi ÷rn
> >
> >
> >--
> >		WARNING TO ALL PERSONNEL:
> >
> >Firings will continue until morale improves.
> >
> >
> >--
> >To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> >with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
-- 
-------------------------------------------------
- Johan Dahlin       Address:      -
- zilch@async.com.br    Nygatan 17, nb   -
- zilch.am@home.se     523 30 Ulricehamn  -
- PHONE: +46 (0)321-17559  SWEDEN       -
- IRC:  zilch @ irc.gnome.org         -
-------------------------------------------------Reply to: