[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Telia ADSLDet script jag använder och som dök upp här på lista för länge
sedan... (våras..?)
Det är bara att koppla upp adslmodemet med en crossover kabel, tala om att du
använder dhcp på det aktuella interfacet och köra.

/etc/network/interfaces:
iface eth1 inet dhcp

/etc/init.d/adsl_login: (eller vad du vill kalla det..)
#!/bin/sh
#
#  /etc/init.d/adsl_login: start ADSL link.
#  This script uses netcat
HOST=10.0.0.6
USERNAME=uxxxxxxxx
PASSWORD=xxxxxxxx
/usr/sbin/ipmasq
case "$1" in
#--------------------------------------------------------------------
 start)
    echo -n "Starting up ADSL link: Login"
    CMD_INIT="GET /sd/init HTTP/1.0"
    CMD_LOGIN="GET
/sd/login?username=$USERNAME&password=$PASSWORD&submitForm=Logga in"
    NC="/usr/bin/nc $HOST 80"

    echo $CMD_INIT | $NC > /dev/null
    echo $CMD_LOGIN | $NC > /dev/null
    echo "..done"
  ;;
#--------------------------------------------------------------------
 *)
   echo "Usage: /etc/init.d/adsl_login {start|stop}"
   exit 1
  ;;
#--------------------------------------------------------------------
esac
# end of script

Hej Debianer!
Jag har f?rg?ves f?rs?kt koppla upp mig p Telias ADSL bredband men fÂr inte
till det, kan nÂgon ge mig lite handledning?
Jag har f?rs?kt med pppoe hittills.

MVH,
Helgi ÷rn


--
		WARNING TO ALL PERSONNEL:

Firings will continue until morale improves.


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


--
---
Regards
Oerjan Kaddik
epost:	kaddik@kaddik.mine.nu

Use PGP!
Find my key at: http://keys.pgp.com:11371
key-id: 0x0C91DA4BReply to: