[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Svenska tecken i konsolen (Testing, tcsh)On Mon, Jul 30, 2001 at 11:28:25AM +0200, Mikael Hedin wrote:
> Vad säger "locale" när du kör det?  Jag har bara LANG=sv_SE och då
> listas filerna med åäö i rätt ordning.  Dock sorterarden "fel", AaBbCc
> etc, så jag har LC_COLLATE=C.  Har dock för mig att tcsh kan behöva
> någor extra?  Den använder väl inte readline, och alltså inte
> .inputrc.

Hej, jag "löste" problemet genom att kompliera om tcsh, mutt och locales.

Och nu fungerar min .tcshrc som följt med mig sedan -95 (så gott 
som omodifierad) igen :)

Innehåller bland annat raderna:
setenv LESSCHARSET latin1
setenv LC_CTYPE ISO_8859_1
setenv LANG sv_SE

Så jag har svenska tecken i både shell och mutt *glad*
Jag har inte den blekaste varför debian paketen inte ville...

Hursomhelst, tack för all vänlig hjälp! :)

/tobias.Reply to: