[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: telia-adsl och nätverks installationHär har du ett litet inloggningskript för telia adsl.
Det kräver netcat (apt-get install netcat)

Glöm inte att fylla i användarnamn och lösenord.

-- KLIPP --
#!/bin/sh
HOST=10.0.0.6
USERNAME=
PASSWORD=

CMD_INIT="GET /sd/init HTTP/1.0"
CMD_LOGIN="GET
/sd/login?username=$USERNAME&password=$PASSWORD&submitForm=Logga in"
NC="nc $HOST 80"

echo $CMD_INIT | $NC > /dev/null
echo $CMD_LOGIN | $NC > /dev/null
-- KLIPP --

Den 29 Jun 2001 04:25:33 -0400 skrev Pontus Ullgren:
> hej!
> 
> Funderar på att skaffa telia-adsl efter som bonet inte kunde koppla in mig
> (ligger visst på en understation vilket dom inte tycker är värt pengarna och
> uppgradera :-/ ).
> 
> Funderar nu på möjligheten att installera debian (och andra distar) via nätverk.
> Om jag förstått det hela rätt så har telia en router eller FW som kräver att
> du loggar in innan den släpper igenom packet från din IP.
> 
> Detta betyder alltså att jag måste installera från skiva så långt att jag
> får igång en browser (lynx?) för att sedan använda apt-get för att avsluta
> installationen ?
> 
> Övriga kommentarar om hur telia-adsl och debian (andra riktiga os) fungerar
> är vällkommna !!
> Små egenheter ?
> Hur fungerar det har man ett publikt ip redan innan inloggning fast man är
> spärrad i routern/FWn ?
> Kan man innnan man loggar in komma åt andra på samma subnät ?
> (låta grannen logga in och lägga upp en redirect till ftp.sunet.se) 
> 
> -- 
> Virtually Yours
> Pontus Ullgren
>  Linux Zealot & Software Designer
>  e-mail: pontus@ullgren.com
>  URL: http://pontus.ullgren.com/ 
> Say NO to HTML in mail and news
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
--
-------------------------------------------------
- Johan Dahlin       Address:      -
- zilch.am@home.se     Nygatan 17, nb   -
- UIN:  1704687      523 30 Ulricehamn  -
- PHONE: +46 (0)321-17559  SWEDEN       -
- IRC:  zilch on #swedsex@GimpNET       -
-------------------------------------------------Reply to: