[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ni som kan!Jonas Anderson <jea@abc.se> writes:

>     om det är en nyinstallation får du välja om du vill
>     istallera färdiga lösningar eller välja paket för paket.

Jag såg för flera år sedan ett tips om att man skulle installera
"bassystemet", dvs. de paket som är förvalda, och sedan efter
installtion lägga till de paket som man vill ha utöver det. Om man
gjorde så så skulle man undvika en jobbiga beroenden och konflikter.
Jag tror att det är ett tips som kan vara värt att beakta än i dag.

-- 
(     www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/     !   Wei Wu Wei   )
(    Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying    ! To Do Without Do )Reply to: