[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ni som kan!    om det är en nyinstallation får du välja om du vill
    istallera färdiga lösningar eller välja paket för paket.

    hur du än gör startar dselect och du får möjlighet att bläddra
    igenom paketlistan (välj select istället för install i menyn)
    väljer och väljer bort gör du med + resp -

    annars kan du bara låta installationen köra klart och starta
    dselect i efterhand och justera installationen.

    hoppas detta hjälper

    jonas

At 17:37 2001-06-03 +0200, you wrote:
När man ska ställa in vilka paket man vill installera. Hur markerar man
bara några? Jag fick bara till antingan alla eller inget vilket är
värdelöst.

Men jag lyckades iaf få in debian fast CDn verkar kass.
--

2:203/614.65

Claes--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: