[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: pon> vet ngn hur jag gör för att vanliga användare
> skall kunna aktivera uppkopplingen med ko-
> mandot "pon".

adduser jonas dip
-- 

André Dahlqvist <anedah-9@sm.luth.se>Reply to: