[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pon	vet ngn hur jag gör för att vanliga användare
	skall kunna aktivera uppkopplingen med ko-
	mandot "pon". hade det så i 2.1 men har
	faktiskt glömt hur jag gjorde.

	jonasReply to: