[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: REALPLAYER.Det finns en xserver som inte kör någon grafik, utan är en dummy av
något slag. Jag läste ett tips och prövade för några år sedan, och
det gick att köra realplayer i text-mode med den. Den kan heta något
i stiil med xvfb, men det är en gissning. Pröva att söka på
realplayer och "text console" eller något sådant.

HTH,

Micce


-- 
Mikael Hedin, MSc          +46 (0)980 79176
Swedish Institute of Space Physics +46 (0)8 344979 (home)
Box 812, S-981 28 KIRUNA, Sweden  +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26 30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: