[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NÅGONVÄNLIGSJÄL KAN VÄLHJÄLPA MIG.Hej.

Fick nyss samma problem som du tidigare beskrev.
Smidigaste lösningen:
Sök på filnamnet på google (http://www.google.com)
Spara första träffen (!)
rp8_linux20_libc6_i386_cs1_rpm
Skulle google dumma sig, så kommer länken här:
http://www.bergbau.tu-clausthal.de/bus2001/Linux2.xIntel/rp8_linux20_libc6_i386_cs1_rpm

Den 14 Mar 2001 22:44:41 +0100 skrev Anders Holmberg:

> Hej!
> Finns det någon här som har den fullständiga realplayer för linux på sin
> maskin som skulle vilja atacha den till mig.
> Alltså inte hjälppaketet för Debian utn själva spelaren.
> Jag har försökt att ladda hem den med Lynx en hemsidan verkar inehålla en
> del javascript och det kan ju inte lynx acceptera.
> Lite svårt också att vara helt blind och försöka navigera på sidan.
> Den är stökig för seende jag vet men tänk då hur stökig den är för oss som
> inte ser.
> Fattar inte att man kan göra en sådan hemsida.
> Tacksam för svar och hjälp.
> /Anders.
> 
> 
> 
> --  
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> Reply to: