[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: E-post i DebianFetchmail är ett trevligt program för att hämta pop-mail till en lokal
mailbox.

att sätta upp en MTA kan vara lite besvärligt om man inte har fast ip/domän
jag kör qmail tillsammans med serialmail och fetchmail.

fetchmail hämtar mail.
qmail sköter om att ta emot mail från o till mitt lokala LAN.
serialmail sköter om att skicka utgående mail via mion ISP:s smtp-server.

/magnus


> -----Original Message-----
> From: Carl Winbäck [mailto:carl_w_84@yahoo.com]
> Sent: den 29 oktober 2000 18:09
> To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Subject: E-post i Debian
> 
> 
> Hur gör man för att komma igång med e-post i Debian? Jag har
> ett POP-konto (Passagen) och vill kunna läsa min post med
> Mutt, eller något annat program som har stöd för GPG. Någon
> kanske kan förklara hur man gör för att:
> 
> A) hämta e-post? Jag har exim installerat, men jag har inte
> lyckats konfigurera det rätt.
> B) Läsa posten i ett e-postprogram och spara i olika foldrar
> C) Skicka mail via SMTP-server
> 
> 
> mvh /Carl
> 
> 
> =====
> -- Det var bättre förr.
> 
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Yahoo! Messenger - Talk while you surf!  It's FREE.
> http://im.yahoo.com/
> 
> 
> --  
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
> Reply to: