[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

EN KANSKE OFTOPIC FRÅGA.Hej!
Vet någon här om det finns någon svensk bibelöversättning för Debian eller
Linux?
Själv har jag bara hittat en engelsk King James version.
Men det ska tydligen finnas fler.
Xbible är en men den vill jag inte ha eftersom jag är synskadad och då är
det inget att ha (alltså x).
/Anders.
Reply to: